De gebruiksaanwijzing

 

Deze stamboom volgt in hoofdzaak de mannelijke lijn!
Maar omdat die eenvoudiger te volgen is,
maar indien wel bekend is de vrouwelijke lijn ook ingevoerd

Van de aangetrouwde partners worden soms de ouders genoemd.
En soms het aantal kinderen die ze hebben gehad, maar meestal geen verdere namen meer.
Wel in rechte lijn vanaf de Jansma tak probeer ik dat zoveel mogelijk te doen.

Vermeldingen.

Verder vermeld ik van de nog in levend zijnde familie alleen de namen, maar geen verdere gegevens van adressen of e-mail adressen dit om de privacy te waarborgen.
Van diverse mensen heb ik die gegevens wel. Indien er interesse naar een bepaald persoon, dan wil ik wel contact met hem of haar opnemen,
zodat het contact door de gezochte persoon zelf opgenomen kan worden.

Het zelfde geldt voor foto’s. Mocht het toch voorkomen dat er hier en daar foto’s staan van levende familie, dan is dat meestal met medeweten van de betreffende mensen. 
Zo niet dan hoor ik dat graag en dan worden die weer verwijderd. Te denken aan combinatie foto’s waarop meerdere mensen voorkomen.
 

Het terug vinden van foto’s verhalen, anekdotes of documenten.

Om het een en ander te archiveren gebruik ik de codes zoals die ook in de parentelen gegenereerd worden.
Dit gebeurd vanaf het vroegste familielid. Dat is Jan Eelse uit 1609 hij heeft de code 1 gekregen, zijn vrouw Gelandt Harmers de code 1.0
Alle coderingen met een nul "0" zijn partners, Soms staat daar nog een letter achter en "a" of "b"  b.v.,
dit betekend dat dit persoon is in 1e of 2e relatie. Bij hertrouwen b.v.
Verder ieder kind op volgorde van geboorte 1, 2, 3, enz. in dit 1e geval dus 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 omdat hij 4 kinderen heeft.

In het begin was ik uitgegaan van Eeltje Harmens (1818) “Eeltje-boer” als beginpunt.
Maar daar zit ik nu vele generaties voor en dat gaf problemen met de codering.
Ik ben daarom nu dan ook met een ander soort codering begonnen, omdat het daar liep vast.
Vandaar dat dit nu herzien is en geplaatst, wat de relaties onder elkaar beter laat zien.

Buiten de toegevoegde letters  a + b staat ook hier en daar een astrix, een sterretje "*"
Dat betekend dat daar meer gegevens zijn. Dat kan zijn foto's of documenten
 

Diversen:

Van origineel of hand geschreven documenten die ik uit diverse bron heb, is een verzameling documenten gemaakt dat is in te zien of te downloaden.

Zo zijn er ook twee files van “GED” waarin de hele stamboom zit zoals die nu bekend is. Dit bestand is door de meeste Stamboom programma’s te “Importeren”.
De ene is de stam van Rienk alias Richard zijn nakomelingen.
De andere is de complete stamboom van onze kant en die wordt ook iedere keer geüpdate, in tegenstelling tot die van Rienk.

Dan is er een verzameling van “Jansma’s” die ik heb gevonden in de internet archieven van Oostdongeradeel.

Verder bevat het een aantal adressen (links) die mij op weg hebben geholpen, om deze gegevens te vinden.
Maar ook van andere die met dit zelfde onderwerp bezig zijn en waar ook weer onze linken liggen.

En natuurlijk een link naar mij!

Sukses !