Waarom deze site?
Allereerst een uitleg van het hoe deze stamboom is ontstaan en waarom!

Mijn vader had wel eens verteld over vroeger, dat zijn opa eind 1800 in ArgentiniŽ was gestorven. Hij dacht dat hij in het water was geraakt en door piranha's was opgegeten. Ook zijn grootmoeder was daar betrekkelijk snel gestorven. Ze lieten vijf kinderen na, waarvan zijn vader in Leeuwarden was achtergebleven in het Burgerweeshuis. Hem, mijn opa dus heb ik niet gekend, hij is overleden nog voor ik 2 jaar werd. De vier dochters zijn in ArgentiniŽ op de slavenmarkt beland en daar te werk gesteld op o.a. een plantage. Doordat de oudste van de vier meisjes contact had gezocht met de consul en met de familie in friesland  zijn ze uiteindelijk toch weer in Nederland beland. Mede door toedoen van een Spaanse koopman. Later is een van mijn vaders tantes zijn tantes Doutsen getrouwd met een Kornelis Postma en die hebben nog jaren in Anjum of Dokkum gewoond. Ik zelf weet daar niets van hen te herinneren, mijn oudste broer wel. Die is wel eens met zijn opa naar Anjum geweest.
Dit was in korte lijnen het verhaal zoals mij bekend.

Een vriendin van ons is al jaren bezig met haar stamboom en is daarvoor ook lid van de vereniging "Gens Nostra". Deze vereniging geeft ook regelmatig een blaadje uit. Nu wilde het toeval dat daar een stukje in stond over mislukte emigraties. En dat ging over mijn overgrootvader Barteld Harmens Jansma (1854).
Dit verhaal klopte in grote lijnen met het mij bekende verhaal. Doch er werd gesproken dat mijn grootvader zijn moeder was teruggekomen. (?) Dit was dus een andere versie dan mij bekend.
Daarop heb ik contact gezocht met de schrijver van dat stuk en zo is de bal gaan rollen. 
Van het een kwam het andere. Al gauw bleek dat mijn grootvader inderdaad toch ook in ArgentiniŽ was geweest en dat hij was teruggekomen met zijn stiefmoeder samen met zijn stiefbroer Jan! Wij wisten ook niet dat hij voor de tweede keer getrouwd was geweest. Dit gaf een heel nieuw beeld dan dat wat wij wisten! Want wij wisten niet dat mijn opa nog een halfbroer had. En we dachten dat hij hier was achtergelaten in het Leeuwarder weeshuis.

Daarop ben ik verder gegaan met het onderzoek en kwam algauw tot de conclusie dat mijn familie toch wel iets groter was dan de Jansma's die zijn voortgekomen van mij opa. Zijn vader, Barteld kwam nl. bleek later uit een groot gezin van acht kinderen. In korte tijd was ik terug in de tijd tot ergens midden 1700. Maar daarover in de in de "de Jansma geschiedenis"
Dit alles had ik in korte tijd via het internet aan de weet gekomen. Met dank aan een site waar een schat aan gegevens op stond van de gemeente Oostdongeradeel. Hier vond ik zo'n 410 geboorte registers van Jansma's. Na wat sorteer werk kon ik al veel van de namen aan elkaar koppelen om tot een eerste overzicht te komen. Deze lijst heb ik bijgevoegd voor de liefhebbers onder Gegevens > Geboorte lijst van Dongeradeel. (in Excel)

Nadat ik de gegevens had uitgewerkt ben ik de baan opgegaan. Ik had van iemand die ook van dat stukje van Gens Nostra op de hoogte was wat namen en adressen gekregen van Jansma's uit Friesland die ook de naam Eeltje hadden. Al gauw bleek dat dit directe familie was. Verder wist deze man dat mijn opa een half broer had en dat daar nog familie woonachtig was in Dokkum.

Door tijdgebrek kom ik er niet toe om alles tot in de finesse uit te zoeken. Vandaar dat ik deze site begonnen ben. Met de hoop dat familie leden dit lezen en met aanvullingen komen. Zowel met familie banden die er nog niet opstaan maar zeker ook met foto materiaal en korte verhalen. Ieder stukje is welkom en wordt zeker geplaatst.

Het moet in mijn visie een site worden die niet alleen door mij is samengesteld maar juist door de familie.
     " Een site van de familie, door de familie dus! "
Gelukkig heb ik al een zeer enthousiast familie lid gevonden die mijn ook verder probeert te helpen. Dat is Broer Jansma uit Lauwersoog. Hij wist van de familie in Amerika en door hem ben ik op het spoor gekomen van de familie daar rond Chicago.

Maar er zijn nog veel ontbrekende takken die nog aangevuld moeten worden . . . . . . . .

JanAlbert