de Nederlandsen Hoofdpagina van deze site.

Deze site is opgezet voor de familie Jansma afstammand van de tak uit Peassens en Moddergat, gemeente Oostdongeradeel. Maar later ook uit Anjum, Oostmahorn, Metslawier, enz..

Dit is de boerderij van Eeltje Harmens (1818) aan de dijk van het vroegere Lauwerszee, zoals die er nu nog staat aan de Skanserwei 10, Anjum
(zie kaartje!) voor grote kaart zie onder "plattegronden"
Huidige situatie zie Google Maps!

 

         
  Eeltje-Harmens      Catharine Trijntje Holwerda

Ik ben deze stamboom begonnen bij Eeltje Harmens en Catharine, inmiddels zit ik hier 4 generaties voor.
Maar vanaf hier heb ik de eerste foto's.
Eeltje was getrouwd met Catharine Wiegers Holwerda. Zij hebben op deze boerderij geboerd tussen 1852 tot/met 1882 De boerderij is stamt uit rond 1511 en is na een brand in 1866 herbouwd.
Eeltjes vader, Harmen Jans heeft de naam "Jansma" aangenomen en woonde toen waarschijnlijk in Paessens. Hij schijnt daar een uitspannerij gehad te hebben. Wat vroeger een pleisterplaats was voor paarden, maar ook voor mensen. Hij moest een naam aannemen omdat Napoleon daarvoor een decreet had uitgevaardigd. Dat werd toen de naam Jansma. Onbekend is of b.v. zijn broers ook die naam hebben aangenomen. In die tijd waren er vijf families Jansma bekend in Friesland. Er woont in Amsterdam ook een Jansma die bezig is met dit onderwerp. Het is dus goed mogelijk dat daar nog eens een verbinding tussen is.

Er is van Eeltje Harmens uitgegaan, omdat op het moment dat ik met deze stamboom begon, hij de oudste was waarvan ik foto's had.

Deze site begint met de geschiedenis van de Jansma's zoals die mij nu bekend is, en start ergens rond 1680.
Zie daarvoor  <
de Geschiedenis >
Hier en daar worden wat afkortingen en codes gebruikt,
zie daarvoor de <
Gebruiksaanwijzing  >