Na een lange stop, nu dan weer actief!  . . . . . . . . . . . . .  After a long break, I restart again . . . . .

Voor nederlands
klik op het
vlaggetje hier naast  


Ø Voor Nederlands klik hier
 

Nederlands Stamboom pagina          /        English pedigree site
                                                                                     

www.JansmaWeb.nlFor English click here  ×
 

 For Enlish
 choose the
 flag here  under

 

0-a Catherine Trijntje Wiechers Holwerda

 
Dit is een site over de Jansma's uit Oostdongeradeel,
n/o Friesland.

      
De oudste foto's van de familieleden toe nu.
The oldest pictures of the familymembers till now.

 

This is the site over the Jansma's from Oostdongeradeel,
n/e  Friesland.

 

De boerderij van Eeltje Harmens nu in Anjum

The farm of Eeltje Harmens in Anjum now  

 
Eeltje Harmens Jansma  Catherine Trijntje
 Wiegers / Holwerda
 
 

Eeltje en Catherine uit Anjum hebben hier rond
1880 tot 1882 geboerd. Dit is de boerderij, zoals die er nu nog staat aan de dijk van het voormalige Lauwerszee.

Van hun beiden en hun nazaten zoek ik alle gegevens, verhalen, maar ook foto's  zijn welkom.
Dit moet een site worden over, maar
vooral van hun nakomelingen!
 

Eeltje and Catherine from Anjum they be farmers around
1880 till 1882. This was there farm, so he still
stands on the dike of the late Lauwerszee.

Of them and their descendants i like to get all the dates, tories,
but pictures are also welcome.
This shout be a site over, but
especially from their offspring's!

 

JanAlbert Jansma

  Last update   11-jan-2019