De stamboom van de Jansma's uit Oostdongeradeel
orthopedic pain management

JansmaWeb.nl

  MP
Wie van de familie kan en wil helpen met het bijhouden van deze site!  . . . . . . . . . . . . .  This site is lately not updated! . . . . . see "the Logbook"
 

   Kies het vlaggetje       
hier naast voor de  
     
  
Nederlandse site 
 

 Stamboom pagina        Pedigree site
     Voor Nederlands klik hier         Nederlands                                                               English    For English click here 
w w w . J a n s m a W e b . n l

       Choose the flag
       here beside for the

    English site 
 

Dit is een site over de Jansma's uit
Oostdongeradeel,
n/o Friesland.


 


De boerderij  in Anjum nu  /  The farm in Anjum now
            0-a Catherine Trijntje Wiechers Holwerda

This is the site over the Jansma's from Oostdongeradeel,
n/e  Friesland. 

Eeltje Harmens Jansma 

        Catherine Trijntje Wiegers Holwerda  

Eeltje en Catherine uit Anjum hebben hier rond 1880 tot
1882 geboerd. Dit is de boerderij, zoals die er nu nog staat aan de dijk van het voormalige Lauwerszee.

Van hun beiden en hun nazaten zoek ik alle gegevens, verhalen, maar ook foto's  zijn welkom.
Dit moet een site worden over, maar
vooral van hun nakomelingen!
 

 

 Eeltje and Catherine from Anjum they be farmers around
1880 till 1882. This was there farm, so he still
stands  on the dike of the late Lauwerszee.

Of them and their descendants i like to get all the dates,
stories, but pictures are also welcome.
This shout be a site over, but
especially from their offspring's!

 

JanAlbert Jansma      Dr. Koppiusstraat 44        9561 RR       TER APEL

27-mrt-2014  Last update            See the logbook! 

   
Fireworks 8 Download Adobe Photoshop Elements 5.0 Download Adobe After Effects Download Adobe Premiere Pro 2.0 Filemaker 8.5 Download Microsoft Expression Web 2 Microsoft Picture It Sony Vegas Pro 8.0 Download Adobe Premiere Pro 2.0 Download Photoshop For Mac Microsoft Publisher 2003 Download Adobe Fireworks Cs3 Download
Buy Revit Software Coreldraw Graphics Suite X3 Download Windows Xp Professional Sp3 Primavera Project Planner Download Frontpage 2003 Download Super Cheap Dreamweaver Cs4
Second Copy Software
  Windows Millennium Edition Download 

Microsoft Frontpage Download Sql Server 2000 Download Sierra Home Architect Corel Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate

3d Home Architect Design Deluxe 8

Adobe Illustrator Cs3 Download Microsoft Office Xp Professional
Winavi Video Converter
Download Adobe Photoshop Cs3 Extended Best Cheap Kitchen Design Software

Waves Diamond Bundle

Buy Microsoft Frontpage 2003
Sony Vegas Pro 8.0 Download
Download Sony Vegas 8.0 Sony Vegas 8 Download

Download Adobe Photoshop Cs4

Windows 2003 Server Download
  Download Adobe Audition 1.5 
Visual Foxpro 9.0 Download
Adobe Creative Suite 3 Design Premium Photoshop For Mac Primavera Project Planner Software Adobe Creative Suite 3 Web Premium
Best Place To Buy Coldfusion Enterprise
Adobe Photoshop For Mac Autodesk Inventor Download Macromedia Fireworks 8 Nero Vision Express Download Adobe Premiere Elements 7 Download
Coreldraw Graphics Suite 11
Nero 7 Ultra Edition

20-20 Kitchen Design Download

Microsoft Picture It Adobe Audition 1.5 Adobe Photoshop Cs2 Download Purchase Visual Basic 6 After Effects Cs3 Autocad 2007 Download Windows 2000 Advanced Server Download Windows Vista Ultimate Windows 2000 Server Download Photoshop Cs2 Download
Sony Vegas 8 Download
Macromedia Flash Professional 8 Download
Photoshop Cs2 Download
Adobe Photoshop Cs2 Download Visual Foxpro 9 Download
Autotune Download
Walker Effects Professional

Sony Vegas 8.0 Download

Sony Vegas 8.0 Download
Frontpage 2003 Download