JansmaWeb.nl

 

 

 

0-a Catherine Trijntje Wiechers Holwerda

 


                  
                  School reŁnie
                          maart 2018

      
  Kies het vlaggetje         
hier naast voor de  
       
  
Nederlandse site   ō Voor Nederlands klik hier

 
        Choose the flag
  
For English click here           here beside for the
    English site 

Nederlands Stamboom pagina              English pedigree site

                                                                                  

www.JansmaWeb.nl

Na een lange stop, nu dan weer actief!  . . . . . . . . . . . . .  After a long break, it's restarted again . . . . .

  
De oudste foto's van de familieleden toe nu.
The oldest pictures of the familymembers till now.
De boerderij van Eeltje Harmens nu in Anjum
The farm of Eeltje Harmens in Anjum now

JanAlbert Jansma      Dr. Koppiusstraat 44        9561 RR       TER APEL                                                                                                     Last update   07-feb-2018           See the logbook! 

                   

 Catherine Trijntje Wiegers 
 Holwerda
  

Eeltje and Catherine from Anjum they be farmers around
1880 till 1882. This was there farm, so he still
stands on the dike of the late Lauwerszee.

Of them and their descendants i like to get all the dates,
stories, but pictures are also welcome.
This shout be a site over, but
especially from their offspring's!

 

 Eeltje Harmens
                 Jansma 

Eeltje en
Catherine uit Anjum hebben hier rond
1880 tot 1882 geboerd. Dit is de boerderij, zoals die er nu nog staat aan de dijk van het voormalige Lauwerszee.

Van hun beiden en hun nazaten zoek ik alle gegevens, verhalen, maar ook foto's  zijn welkom.
Dit moet een site worden over, maar
vooral van hun nakomelingen!
 

This is the site over the Jansma's from Oostdongeradeel,
n/e  Friesland.

Dit is een site over de Jansma's uit Oostdongeradeel,
n/o Friesland.